Archive for februarie 2011

Patologie baptistă – Replică la un articol al lui Marius Cruceru

14 februarie 2011

Marius Cruceru a identificat 7 provocări pentru baptiști în anii care urmează:

1. O nouă Mărturisire de credință
2. Relația Biserică – Stat
3. Restaurarea imaginii pastorului
4. Problema bisericilor mici care se sting din zona rurală
5. Familiile tinere şi problemele din cuplu
6. Disciplina spirituală şi viaţa lăuntrică a tinerilor
7. Reorganizarea cultului

Articolul lui Alin Cristea de 12 pagini a fost afișat în aceeași zi, duminică, 13 februarie 2011, pe blogul România Evanghelică:

Patologie baptistă – Replică la articolul lui Marius Cruceru despre provocările baptiștilor din acești ani.

Cele 7 chestiuni propuse ca priorități sînt:

1. Respectarea ACTUALEI Mărturisiri de credință și a Statutului Cultului Baptist
2. Problematica pastorilor colaboraționiști rămîne o chestiune mult mai importantă, în contextul actual, decît relația Biserică – Stat
3. Restaurarea imaginii bisericii
4. Accent pus pe misiunea urbană
5. Nu doar familiile tinere trebuie să beneficieze de asistența spirituală a Bisericii, ci TOATE familiile și toți cei necăsătoriți, indiferent de vîrstă
6. Cine face disciplina tinerilor? Familia sau Biserica?
7. Reforma BISERICII